Phật Lịch 2566                

THÔNG BÁO 


] CHƯƠNG TRÌNH LÀM 10,000 CẶP BÁNH MÌ CHO 2024: 


] ĐẬU XE TRONG KHUÔN VIÊN CỦA CHÙA VÀO NHỮNG ĐẠI LỄ:

Theo lời yêu cầu của sở cứu hỏa và sở cảnh sát, xin quý Phật-tử hoan hỷ và không đậu xe dọc theo những vệ đường sơn đỏ dọc theo hai bên đường dành riêng cho các loại xe cấp cứu.Cảnh sát sẽ đi tuần bất cứ lúc nào, đặt biệt vào những ngày lễ lớn, và các xe đậu dọc theo vệ đường có sơn đỏ sẽ bị phạt và bị câu, chủ nhân sẽ hoàn toàn phải chịu trách nhiệm việc đóng phạt và lãnh xe lại.


] XIN LỄ:

Xin quý Phật-tử vui lòng liên lạc Chùa để xin những nghi lễ sau đây theo thời gian quy định để chúng tôi tiện bề xắp đặt:

  1. Lễ Hằng Thuận (Thành Hôn) – ít nhất là 1 tháng trước ngày làm lễ
  2. Lễ Cầu An – càng sớm càng tốt
  3. Lễ Cầu Siêu (Thất Tuần, 49 Ngày, 100 Ngày và Đám Giỗ)* – càng sớm càng tốt; để di ảnh hay tro cốt của cố thân nhân Chùa, hoặc tượng QA 3-Chiều (trên tường bên trong QALV) để hồi hướng cho cố thân nhân**
  4. Tang Lễ – càng sớm càng tốt
  5. Lễ Quy-Y - sẽ được làm vào sau buổi Lễ Phật Đản và Lễ Thành Đạo (xin vui lòng về Chùa và điền đơn trước buổi lễ ít nhất 2 tuần để Thượng Tọa tiện việc xếp đặt danh sách).

*Xin gia ch hoan hỷ liên lc Ban Tao Son qua số Điện Thoại: 972-522-9865 trước một tuần và giúp Chùa dọn mâm cơm và những lễ vật dâng cúng, sau khi buổi lễ hoàn mãn, xuống bếp bên trong Nhà Sinh Hoạt.

**Xin gia nhấn vào chữ "Đơn - Forms" bên phải, và in ra mẫu đơn cần thiết, điền và mang về Chùa, email về info@chuaphapquang.org hay gửi về Hộp Thư của Chùa, để chúng tôi thiết lập hồ sơ lưu.

TẤT CẢ MỌI CÚNG DƯỜNG CHÙA CŨNG NHƯ CHƯ TĂNG SAU MỖI NGHI LỄ ĐỀU HOÀN TOÀN TÙY HỶ VÀ TÙY HOÀN CẢNH CỦA MỖI GIA-ĐÌNH.  Giá hoa quả và mâm cơm với trà để cúng vong hàng tuần là $50.00 (của thất thất lai lần) nhưng nếu hoàn cảnh gia-đình không cho phép, xin liên lạc với Ban Thủ Quỹ.

] Xin Xăm Quán-Âm: 

 • Bàn thờ xin xăm Quán-Âm đã được dời vào bên trong Quán Âm Linh Viện
 • Để duy trì sự trang-nghiêm của QALV, xin quý vị hoan hỷ tránh xin xăm lúc đang có khóa lễ

] Tủ Tro Cốt:

 • Các bảng khắc chỗ của từng ô đã được gắn lên
 • Bảng khắc Tên, Pháp-Danh, Năm Sinh-Năm Mất cho từng chỗ đựng tro cốt đã được gắn lên cho những hộp có thân nhân điền đơn lúc dời từ Lạc Nghĩa Đường
 • Xin quý Phật tử nào chưa dời hũ tro của quý thân nhân hoặc chưa điền đơn, xin vui lòng liên lạc với Ban Thủ Quỹ để điền cho chúng tôi cho vào hồ sơ và đặt bảng khắc