Hình ảnh Chùa: 

Hình ảnh Tang Lễ: http://www.flickr.com/photos/53025115@N07/5071829364/in/photostream/

 ] Đoạn Phim VietFace TV thâu về Ngày Y Tế Cộng Đồng tại Chùa Pháp Quang đã được tổ chức ngày 03 tháng 2, 2013:

http://www.youtube.com/watch?v=eUUOEv2pcsQ