Tâm Thư Luân Lưu của Sư Ông

  • Quý vị Phụ Huynh của đoàn sinh GĐPT có thể liên lạc vớ Ban HTr qua email gdpt@chuaphapquang.org

  • Lớp Việt Ngữ:
    • Học phí cho mỗi em là $25, xin liên lạc với chị HTr. Trung Phi Nguyễn Thị Mai-Khanh để ghi danh
    • Quý vị cần mua sách vở, đồng phục và huy hiệu xin liên lạc với chị HTr. Nguyên Hồng Nguyễn Thị Ngọc-Huệ. 

 Hình Ảnh Thầy với GĐPT và Tang Lễ: http://www.megaupload.com/?d=CRKPJE6X