Phật Lịch 2563               

THÔNG BÁO 

] Giỗ Húy Nhật Năm Thứ Chín của Sư Ông - Chủ Nhật 28 tháng 7, 2019 (2/7 ÂL)

] Đại Lễ Vu-Lan - Chủ Nhật 18 tháng 8, 2019 (18 thg 7 ÂL)

] CHƯƠNG TRÌNH LÀM 10,000 CẶP BÁNH MÌ CHO 2019: 

Cũng như năm ngoái, chương trình làm 10,000 Cặp Bánh Mì cho năm 2019, cho những người không nhà hoặc trẻ em nghèo khổ, sẽ được bắt đầu vào Thứ Bảy ngày 20 tháng 4, 2019 vào lúc 8 giờ 30 sáng và hàng tháng vào Thứ Bảy của mỗi tuần thứ ba (3), ngoại trừ tháng Mười Một.  Theo Chương Trình sau đây:

] ĐẬU XE TRONG KHUÔN VIÊN CỦA CHÙA HỘI CHỢ và NGÀY Y TẾ:

Theo lời yêu cầu của sở cứu hỏa và sở cảnh sát, xin quý Phật-tử hoan hỷ và không đậu xe dọc theo những vệ đường sơn đỏ dọc theo hai bên đường dành riêng cho các loại xe cấp cứu.Cảnh sát sẽ đi tuần bất cứ lúc nào, đặt biệt vào những ngày lễ lớn, và các xe đậu dọc theo vệ đường có sơn đỏ sẽ bị phạt và bị câu, chủ nhân sẽ hoàn toàn phải chịu trách nhiệm việc đóng phạt và lãnh xe lại.

] XIN LỄ:

Xin quý Phật-tử vui lòng liên lạc Chùa để xin những nghi lễ sau đây theo thời gian quy định để chúng tôi tiện bề xắp đặt:

  1. Lễ Hằng Thuận (Thành Hôn) – ít nhất là 1 tháng trước ngày làm lễ
  2. Lễ Cầu An – càng sớm càng tốt
  3. Lễ Cầu Siêu (Thất Tuần, 49 Ngày, 100 Ngày và Đám Giỗ)* – càng sớm càng tốt; để di ảnh hay tro cốt của cố thân nhân Chùa, hoặc tượng QA 3-Chiều (trên tường bên trong QALV) để hồi hướng cho cố thân nhân**
  4. Tang Lễ – càng sớm càng tốt
  5. Lễ Quy-Y - sẽ được làm vào sau buổi Lễ Phật Đản và Lễ Thành Đạo (xin vui lòng về Chùa và điền đơn trước buổi lễ ít nhất 2 tuần để Thượng Tọa tiện việc xếp đặt danh sách).

*Xin gia ch hoan hỷ liên lc Ban Tao Son qua số Điện Thoại: 972-522-9865 trước một tuần và giúp Chùa dọn mâm cơm và những lễ vật dâng cúng, sau khi buổi lễ hoàn mãn, xuống bếp bên trong Nhà Sinh Hoạt.

**Xin gia nhấn vào chữ "Đơn - Forms" bên phải, và in ra mẫu đơn cần thiết, điền và mang về Chùa, email về info@chuaphapquang.org hay gửi về Hộp Thư của Chùa, để chúng tôi thiết lập hồ sơ lưu.

TẤT CẢ MỌI CÚNG DƯỜNG CHÙA CŨNG NHƯ CHƯ TĂNG SAU MỖI NGHI LỄ ĐỀU HOÀN TOÀN TÙY HỶ VÀ TÙY HOÀN CẢNH CỦA MỖI GIA-ĐÌNH.  Giá mâm cơm và trà cúng vong hàng tuần là $20.00 (của thất thất lai lần) nhưng nếu hoàn cảnh gia-đình không cho phép, xin liên lạc với Ban Thủ Quỹ; hoa quả cúng vong hay cúng các ban thờ khác cũng hoàn toàn tùy hỷ hoặc tự mang đến.

] Xin Xăm Quán-Âm:

 • Bàn thờ xin xăm Quán-Âm đã được dời vào bên trong Quán Âm Linh Viện
 • Để duy trì sự trang-nghiêm của QALV, xin quý vị hoan hỷ tránh xin xăm lúc đang có khóa lễ

] Tủ Tro Cốt:

 • Các bảng khắc chỗ của từng ô đã được gắn lên
 • Bảng khắc Tên, Pháp-Danh, Năm Sinh-Năm Mất cho từng chỗ đựng tro cốt đã được gắn lên cho những hộp có thân nhân điền đơn lúc dời
 • Xin quý Phật tử nào chưa dời hũ tro của quý thân nhân hoặc chưa điền đơn, xin vui lòng liên lạc với Ban Thủ Quỹ để điền cho chúng tôi cho vào hồ sơ và đặt bảng khắc

 ] SINH HOẠT TRONG TUẦN: 

 • Lớp Tai-Chi từ 7-9 giờ 30 tối Thứ Ba & Thứ Năm tại Nhà Sinh Hoạt của Chùa 

] BIA KÝ tưởng niệm Sư Ông đang được đặt làm ở Việt Nam:

 • Quý vị Phật-tử hoan hỷ cùng dường xin liên lạc với Ban Thủ Quỹ

] Kỷ Yếu - Hành Trạng, Hạnh Đạo và Kỷ Niệm về Sư Ông:

BBT vẫn hy vọng sẽ hình thành được vào đúng dịp Giỗ Năm Thứ 4 (Tháng 7 năm 2014) nội dung gồm có những tài liệu về:  

   • Thời Gian Thầy xuất gia và tu học ở ngoài Bắc VN
   • Thời Gian tu học và hành đạo ở miền Nam VN
   • Thời Gian tu học và hành đạo ở Nhật
   • Thời Gian tu học và hành đạo ở Hoa-Kỳ
Chúng con/tôi xin cung thỉnh bài vở, tài liệu và ý kiến từ Quý Thầy, Quý Phật-Tử, Quý Huynh-Trưởng, Đoàn-Sinh Gia-Đình Phật-Tử, và Quý Hội Đoàn. Xin gởi tài liệu và bài về banbientap@chuaphapquang.org hoặc địa-chỉ Chùa càng sớm càng tốt, thời hạn chót là ngày 30 Tháng 5, 2014 để chúng con/tôi có đủ thì giờ xắp sếp, và thực hiện ấn bản, cho kịp ngày lễ.
   


  ]